Jako inspirující a navíc velice úspěšnou, lze jednoznačně označit píseckou účast na 10. Mezinárodním meetingu plavců v německém Wetzlaru. 12 píseckých plavců, kteří na dvoudenních závodech změřili svoji výkonost s dalšími 544 závodníky z 41 německých oddílů, mládežnickými výběry B Luxemburska a Turecka, se v žádném případě neztratilo. Co do počtu skromná výprava ukázala výkonnostní kvality píseckého plavání, když v celkovém hodnocení obsadila skvělou 11 příčku a za sebou nechala 33 oddílu, proti kterým je dle velikosti plavecké základny úplným trpaslíkem. Písečtí plavci vyplavali celkem 5 zlatých, 7 stříbrných, 6 bronzových medailí, 5 bramborových, 8 pátých a konečně i 5 bodovaných šestých míst.
Předseda píseckého klubu Jiří Šolc našim novinám dále řekl : „Byli jsme skvěle přijati pořádajícím oddílem TV Wetzlar. Velký dík patří Uwe Hermannovi, předsedovi TV Wetzlar, který naprosto neformálním a přátelským způsobem celou velkou akci naprosto profesionálně se svými kolegy vedl a navíc po celou dobu měl snahu nám náš pobyt zpříjemnit. V neposlední řadě samozřejmě dík všem mým kolegům s PKPí, kteří s dětmi pracovali a pracují. Píseckým závoďákům velký respekt za jejich výkony, skvělou reprezentaci města Písek, za skvělou partu, kterou mají. Je radost a čest s nimi pracovat. Obrovská zkušenost, velká klubová základna, podpora města Wetzlar a skvělé zázemí plaveckého stadionu pro tamní plavce, byly na každém kroku znát. Na bazénu jsem měl možnost setkat se s místostarostou a několika radními a neformálně s nimi promluvit. Potkat je při závodech je, jak sami říkali, naprosto samozřejmé, protože se jako diváci přišli podívat. Byl znát velký zájem o město Písek a další rozvoj vzájemných vztahů na všech sportovních úrovních. Pevně věřím, že Sportfreundschaft, který jsme založili, bude pokračovat a dále se rozvíjet. Rádi bychom ve spolupráci s městem pomohli Wetzlarskému plaveckému oddílu s organizací a zajištěním sportovišť pro jejich soustředění v Písku, stejně tak se těším, že přijedou wetzlarští plavci na říjnový Otavský pohár 2016, jehož znovuobnovením hodlá náš klub navázat na dlouholetou tradici pořádání těchto závodů našimi předchůdci“.

Mgr. Jiří Šolc, předseda PKPÍ