Vyjádření a návrhy Plaveckého klubu Písek k předkládanému návrhu na vybudování nového plaveckého bazénu v Písku.

Vážení,
dovolte, abychom tímto za Plavecký klub Písek vyjádřili oficiální stanovisko našeho klubu k záměru výstavby nového plaveckého stadionu v našem městě a jeho konkrétní podobě.

Předně bychom na tomto místě rádi zdůraznili, že náš klub výstavbu plaveckého stadionu zahrnujícího plavecký (závodní) bazén, velmi vítá, jistě není nutné zdůrazňovat, že pokud by záměr města neobsahoval bazén s parametry pro závodní činnost, znamenalo by to zánik činnosti našeho klubu, který má ve městě Písku mnohaletou tradici, vynikající pověst, klubu, který historicky vychoval mnoho skvělých českých plavců, v současné době se 140 členy, z toho cca. 40 závodních plavců pravidelně se kvalifikujících a účastnících mistrovství republiky, klubu, který má aktuálního několikanásobného mistra republiky a českého reprezentanta.

Podněty a připomínky našeho klubu jdou ve vztahu k záměru v podstatě dvojím směrem.
Za první lze označit naši snahu o prosazení požadavků na zázemí klubu v připravovaném zařízení, tím druhým jsou pak požadavky na dodržení parametrů závodního bazénu a jeho obslužnosti, využití pro trénink a pořádání závodů.

 

  1. Požadavky a podněty Plaveckého klubu k zázemí na stadionu

Je zcela běžné v ostatních sportech, že domácí sportovní klub města, který pro město zajišťuje sportovní aktivitu pro děti a dospělé, a který současně město reprezentuje, má na domácím sportovišti určité zázemí. Situace na stávajícím sportovišti není dobrá, zázemí v podstatě chybí.

Naším zájmem je zajištění zázemí pro naše děti na novém plaveckém stadionu tak, aby se cítily jeho součástí, aby sportoviště, které navštěvují, každý v průměru dvě hodiny denně pět dní v týdnu, bylo skutečně jejich domovským bazénem, ke kterému budou mít vztah, kam budou chodit rádi, a který jim zajistí pokud možno ty nejlepší podmínky pro jejich činnost.

Naši plavci navštěvují v podstatě každý jinou školu, každý jiný ročník, řada z nich dojíždí, školní rozvrh nenavazuje na tréninkový rozpis. Našim požadavkem je jedna místnost, kterou bychom vybavili na vlastní náklad, přístupná ze vstupního prostoru areálu, kterou bychom mohli využít jako klubovnu, kde by si mohly děti udělat úkoly, kde by si mohly odpočinout, sejít se, strávit pauzu mezi tréninky, kde by náš klub mohl zasedat, provádět teoretickou výchovu a přípravu, hodnocení apod.

2.Požadavky a podněty Plaveckého klubu k bazénu jako sportovišti

Jak již bylo řečeno shora, vybudování plaveckého bazénu s osmy drahami je pro plavecký klub Písek velkým přínosem. V této souvislosti však je nutné zdůraznit a dohlédnout na to, aby takový záměr nebyl zmařený tím, že projektant nebo stavitel nesplní o něco málo požadavky FINA. Veškeré požadavky jsou aktualizovány a zveřejňovány na webových stránkách ČSPS (www.czechswimming.cz). Projektant už ve vizualizaci vnitřku nedodržuje pravidlo FR 2.8.

Našim úkolem, jako zástupců Plaveckého klubu Písek je to, aby v případě výstavby nového sportoviště, bylo toto použitelné a využitelné pro trénink a závody. Závody myšleno i většího rozsahu, než jsou krajské přebory. Nový moderní bazén s dostatečným zázemím si určitě zaslouží Mistrovské soutěže všech kategorií (u dospělých je podmínkou vyplavávací bazén – v nákresu nejsou rozměry – MČR dospělých tedy asi bazén nesplní).

Zásadní je tedy, aby byl projektant a stavitel obeznámen s těmito pravidly, především FR 2 (str. 1 – 4 dokumentu, který v příloze zasíláme). Jsou zde uvedeny veškeré rozměry a tolerance (max. +0,02 m až -0,00 m). Tato tolerance musí být dodržena i při použití dotekových panelů (např. OMEGA). Pozor, při závodech se taková deska používá na obou stranách a každá z nich má tloušťku 0,01 m (viz pravidlo FR 4.4.1)

1   Situace 1.01

1

Bez připomínek a podnětů.

2   Půdorys 1.02 a 1.03

2
V textové části jsme se nedozvěděli nic, co by nás jako zástupce závodních plavců zajímalo. Není řečeno nic o rozměrech ani počtu drah, byť vycházíme z toho, že jich bude osm. Je tedy nezbytné vycházet z nákresů, které jsou přiloženy.

2.1  Vstup na bazén:

Koncepci společných šatech (ženy + muži), příliš nevítáme, nicméně nepovažujeme z našeho pohledu za zásadní, stejně tak, jako nepožadujeme vlastní šatny.

2.2  Situace plaveckého bazénu:

Výhled z občerstvení a variabilní uspořádání tribuny vítáme. Při závodech bude ale z důvodu počtu účastníků pro veřejnost patrně uzavřena, kromě stání. Vítáme také zakomponované zázemí pro plaveckou školu a plavecký klub, atrium uprostřed areálu. K tomuto však následující postřeh. Při závodech je pro organizátora důležité mít možnost soustředit organizační centrum v jednom místě, nebo jeho blízkosti. Proto, když je již výborně navrženo umístění kanceláří a nad kancelářemi je terasa, bylo by velice vhodné, aby startovní bloky byly na druhé straně.

Následně by bylo možné při závodech uzavřít startovní plochu, zajistit tak klid pro závodníky a rozhodčí a také nerušený výhled pro organizátory v zázemí, kteří mohou následně reagovat na dění na závodišti. Pro plynulý průběh a zabezpečení závodů by bylo nanejvíc vhodné, aby byl v této části umožněn přístup k elektrické energii (230 V s chráničem) a to také právě na zmiňované terase.

3

Asi by bylo už moc troufalé, kdyby se projednával návrh ohledně průhlednosti skel terasy, nebo možnost otevření těchto oken. Tak aby v tomto prostoru mohl být komentátor a obsluha časomíry.

2.3  Zábavní atrakce v závodním bazénu:

Při jednání jsme byly ubezpečení, že v prostoru plaveckého bazénu nebudou žádné atrakce, nicméně z opatrnosti konstatujeme, že problémem stávajícího bazénu je nemožnost demontovat skluzavku. Proto moc prosíme o to, aby v případě montáže nějakých atrakcí v prostorách závodního bazénu, bylo možné tyto demontovat, bez toho aby to narušilo tvar nádrže.

3   Pohled 1.04 a zákres do fotografie 1.05

4
Není co komentovat.

4   Vizualizace interiéru závodního bazénu 1.06:

5

4.1  Startovní bloky:

Již víše jsme konstatovali, že projektant patrně pravidla pořádně nepřečetl, protože nedodržuje pravidlo o číslování bloků, kdy č. 1 má být vpravo při pohledu ze startovní plochy. Již z této fotky je patrný další argument pro vhodnost přemístění bloků na druhou stranu (když už nemají být na obou stranách). Okolo bloků při závodech je tolik lidí z organizace, že by diváci neviděli nic, lidé radši uvidí plavce, nežli záda organizátorů. Tato vizualicace není jistě finální, ale pozor na startovní bloky, takovéto se stavěly někdy v polovině 20. století.

Dnes jsou bloky již o hodně jiné:
6         7

U bloků je důležité, aby se dala přimontovat odskoková deska. Jsou to maličkosti, ale dokazují potřebu jasně vysvětlit potřeby plaveckého sportu investorovi, projektantovi, ale i staviteli. Tak aby nedošlo k nějakým chybám, které nebyly nutné (např. ve Strakonicích mají uvnitř trysku z nově postaveného bazénku, který vytváří protiproud na jedné z drah, zatím nevyřešili, jak to vypnout).

4.2  Obrátkové stěny: Např. v Plzni – Slovany a v Brně – Kraví Hora to řeší dodatečně domontavanými kovovými stěnami, ale vždy tam dávají desky OMEGA, které nekloužou. Kovové stěny hrozně klouzaly!

4.3  Dělící lana:

Je jich potřeba na 8 drah minimálně 9, vždy se dává dráha i k okraji bazénu. Je nutné pro ně zbudovat oka, do kterých se zahákne hák kovového lana.

5   Závěr:

Závěrem bychom rádi vyjádřili naši víru v to, že nejenže se naše město budete moci pyšnit krásným sportovištěm, ale bude se jednat současně o sportoviště, které nejen široké veřejnosti, ale i našim sportovcům nabídne a poskytne skvělé zázemí pro jejich rozvoj, klubu pak prostor pro výchovu plavců reprezentujících naše město, prostor pro pořádání závodů, meetingů a soustředění v rámci celé republiky. O přínosu takové propagace pro město samo si troufáme nepochybovat. Věříme, že se bazén povede, stejně tak jako věříme, že budeme dále zváni do diskuzí na téma, které se naší existence velmi týká.

Děkujeme a jsme s přátelským pozdravem
Za Plavecký klub Písek
Členové výboru : Jiří Šolc, Radovan Polanský, Iva Kacíková, Petra Krejčová, Václav Houška