Sportovní příměstský tábor

Pro všechny děti ve věku 5 – 10 let.

Přinášíme Vašim dětem:

  • Špičkovou metodiku a výuku plavání
  • Všestranný rozvoj
  • Kompenzační a relaxační cvičení

Přinášíme Vám, rodičům:

  • Zajištění programu na celý týden
  • Respektující a zodpovědný přístup k Vašim dětem
  • Motivující a pozitivně laděné prostředí pro Vaše malé sportovce
  • Možnost pokračování dětí na trénincích v našem oddílu

Plavecký klub Písek, jež se stále více dostává do podvědomí díky unikátní metodice a přístupu k dětem, pořádá sportovní příměstský tábor se základy plavání, všestranným rozvojem dítěte a výtvarnými činnostmi .Zde vedeme děti k pohybu s respektem a ohleduplností k vlastnímu tělu, stejně jako klademe mimořádný důraz na kvalitu lekcí a radost z pohybu jako takového.

Přinášíme tak dětem sportovní zkušenosti v přátelské atmosféře. V atraktivních blocích herních aktivit, děti řeší rozmanité úkoly formou spolupráce, což významně posiluje jejich sociální dovednosti. Vlastní plavecké aktivity jsou vhodně doplněny suchou přípravou, výtvarnými činnostmi a řízenou klidovou aktivitou.

Na přípravu, tvorbu či vlastní provedení výuky dohlíží Mgr. Gabriela Benešová, a další lektoři, díky čemuž se děti během jednoho týdne zdokonalí nejen v pohybové průpravě, plavání, ale poznají i nové kamarády a zažijí velkou spoustu dobrodružství.

Ceny
2130 Kč
V ceně je zahrnuto: strava (oběd, odpolední svačina a pitný režim), celodenní program, instruktoři, vstup do plaveckých areálů Písek, U Václava, atd.

Turnusy:
5.8. -9.8. 2019

PřIHLÁŠKY A INFORMACE
Mgr. Gabriela Benešová
email: gabrielka.be@gmail.com
mob.: +420 723 161 587
www.pkpi.cz